Ligger det ett paket med självförverkligande under granen?

”Skulle du vilja må bättre, ha mer energi över och känna mer passion och meningsfullhet i din vardag? Lev då ditt högsta syfte – hitta eller skapa det och agera sedan därefter.”

Så skulle man lite brutalt kunna sammanfatta mina egna lärdomar efter ett par år med Neuro-Semantics och Meta-Coaching som livlina under de mest utvecklade åren i mitt eget liv.

Men hur gör man då? Om man inte känner att man funnit sin mening med livet och att den genomsyrar hela ens vardag helt och fullt? Om man inte ens vet vad man vill med resten av dagen, eller lektionen eller nästa rast…

”Ingen sa att det skulle vara enkelt, bara att det skulle vara värt det!”

Så ta dig en funderare på vad du har att vinna och förlora på att behålla status quo och ställ det mot de för- och nackdelar som en förändring innebär.

”Om allt var möjligt och du visste att du skulle lyckas vad skulle du ägna ditt liv åt då?”

Varför då? Vad är det i ditt svar som gör att du hittar den där gnistan och lusten som gör att din tillvaro fylls till bredden med positiva känslor? Törs du påbörja en resa mot ett nytt, innehållsrikt, lustfyllt och passionerat liv? Törs då låta bli? Valet är ditt.

Om du redan lever din högsta intention, vad skulle det innebära för dig att kvalitetssäkra den så att du vet att den är fri från inlärda begränsande föreställningar som hopplöshet, hjälplöshet och värdelöshet?

 • I varje människa finns ett frö, en potential till mänsklighet
 • Vi föds utan manual och präglas av vår omgivning och våra erfarenheter under vår uppväxt. Utan manual och vägledning är vi utelämnade åt slumpen eller vad vi än väljer att tro på. Varje människa lever därmed som fånge inlåst i sin egen världsbild.
 • Dr Michael Halls forskning om självförverkligandets psykologi ger dig verktyg för att kapa dina egna bojor och bli verkligt fri – om du törs…
 • Du kommer aldrig mer att kunna skylla på någon annan eller se dig själv som offer.
 • Du kommer att kunna fylla din vardag med en känsla av meningsfullhet och hämta energi från ett av dig valt högre syfte som låter dig växa och utvecklas medan du lever till 100 procent både när du befinner dig på topp och när du susar genom en dalgång i livets berg-o-dal-bana.
 • Det larven tror är slutet på livet, kallar vi andra för fjäril.

Intresserad? Läs vidare!

”Självförverkligande som livsstil innebär att du hänger dig åt ett ekologiskt och människovänligt syfte större än dig själv. Ett syfte som du upplever som så meningsfullt och viktigt att du varje dag arbetar med att bli den bästa versionen av dig själv för att kunna bidra maximalt under din tid på jorden.”

Forskning om självförverkligandets psykologi

Dr Michael Hall har tagit vid där Maslow slutade och fortsatt att studera människor som lever självförverkligande liv. De har det gemensamt att de är oerhört medvetna om vad som ger deras liv mening och ser till att fylla sina dagar med det, vilket gör att de får mer energi tillbaka av vad de än sysslar med än de lägger ner (och då ger de ändå allt de har).

Maslow betraktade dem som ”människor som inte blivit fråntagna något” istället för att de skulle vara något förmer än vanliga människor. Slutsatsen var att de antingen saknade traumatiska erfarenheter eller hade bearbetat dem och lämnat dem bakom sig till fullo.

Idag finns det gott om verktyg som hjälper oss att bli fria från vårt förflutna så att vi kan ägna oss åt att leva i nuet och skapa vår framtid. Modern terapi har gått från att gräva i och återuppleva det som varit, till att istället ägna sig åt att förändra den modell eller karta vi byggt upp av vår omvärld och de strategier som vi använder för att skapa våra resultat.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och neurolingvistisk programmering (NLP) låter oss återta kontrollen över hur vi tänker-känner-agerar på både ett medvetet och ett omedvetet plan. Världsledande verktyg som blir alltmer eftertraktade på grund av de resultat de ger.

Neuro-Semantiken, mer känd som självförverkligandets psykologi, ligger som grund till den metod som utvecklats för att assistera människor att befria sig själva och spränga sina gränser och som går under namnet Meta-Coaching. Metoden hjälper dig att kvalitetssäkra den mening du kopplat till olika lägre och högre behov och rita om din karta för att därmed kunna förverkliga dig själv och få tillgång till hela din mänskliga potential.

Resultat som bidrar till en bättre värld, en människa i taget
Även om det troligtvis bara är omkring en procent (1 %) av jordens population som lever den typ av liv jag beskriver ovan, finns det alltså goda möjligheter att vi ska kunna öka siffran till förmån både för de enskilda individerna och för den värld vi alla lever i.

En självförverkligande livsstil bidrar till att vi som individer utvecklar vår fulla potential för mänsklighet med de goda egenskaper som kännetecknar våra främsta förebilder:

 • Demokratiska värderingar
 • Tolerans
 • Generositet
 • Nyfikenhet
 • Kreativitet
 • Prestigelöshet
 • Ansvarstagande
 • Humor
 • Glädje
 • Passion
 • Villkorslös kärlek

Människor som lever självförverkligande liv finner i hög grad sin passion i att bidra till att bygga en bättre värld för alla – hur slitet det uttrycket än kan kännas.

SA-quadrantsVar är jag nu och hur tar jag mig dit?
I självförverkligandets kvadranter (de fyra fälten i den vänstra delen av bilden ovan) kan vi befinna oss i en av fyra möjliga positioner. Beroende på vårt utgångsläge kan vi då ta reda på vad vi behöver göra för att styra oss själva till ett självförverkligande liv.

Underutvecklade individer
I den här kvadranten ser vi inte någon särskild mening alls med våra liv och vi är tacksamma för vad som helst som får tiden att gå. Vi gör det vi gör av gammal vana och funderar inte ens på att försöka förbättra våra prestationer eftersom vi inte ser någon mening med det.

En del drömmare hamnar här som ett resultat av att de aldrig förverkligat sina drömmar och förvandlas till desillusionerade cyniker. Några tidigare högpresterande genomförare landar här med efter att ha bränt ut sig eller när de går i pension, eftersom de råkat koppla ihop sin identitet med sitt yrke. De jobbade för att duga, istället för att duga som de var och jobba för att de älskade det.

Om det här beskriver din vardag är det ok. Det är bättre att veta var du står när du känner att du fått nog och vill göra något åt det. Eftersom du kan ha hamnat där du är av olika skäl, så läs vidare och ta del av råden för de övriga kvadranterna när du vill ta dig ur den här situationen.

Visionärer och drömmare
Här hittar vi personer med höga ideal och stora drömmar, som de allt som oftast inte förverkligar utan enbart håller vid liv tills de en inte fullt så vacker dag ser dem gå i kras. De har rejält med mening men kommer inte loss på grund av att deras mentala karta är full av tankevurpor som inlärd hjälplöshet, hopplöshet och värdelöshet.

De är fångade av sin egen rädsla för att drömmen ska gå i bitar om de gör något med den – en del är rädda för att misslyckas, andra rädda till och med för att lyckas för att de föreställer sig konsekvenser som de inte är beredda att ifrågasätta.

Känner du igen dig? För att komma vidare behöver du släppa på bromsen och trycka ner gaspedalen. Att lätta på bromsen handlar om att kvalitetssäkra kartan och sanera den från saboterande föreställningar. Att trycka ner gaspedalen handlar om att börja agera. Varje steg på vägen mot att förverkliga din dröm kommer att fylla dig med mer energi och passion, vilket i sin tur gör nästa steg ännu mer lustfyllt och energigivande.

Genomförare
Här hittar du personer som kan ha en hög skicklighet och som presterar på en elegant eller till och med mästerlig nivå eftersom de råkat koppla ihop något väldigt viktigt med sina prestationer – oftast är det en tankevurpa i stil med att ”om jag presterar så duger jag” eller ”om jag är duktig så är jag värd att älskas”.

Beteendet är också ofta kopplat till en tankevurpa som handlar om att andras uttalanden och beteende är facit på personens egenvärde, istället för att personen har en solid självkänsla som ett resultat av ett eget de facto beslut.

Eftersom personen är beroende av påfyllning utifrån jobbar den helt enkelt ihjäl sig och hamnar som underutvecklad i ett dubbelt helvete, eftersom den i den situationen inte alls kan få den externa feedback som den behöver för att må på topp.

Om det här stämde in på dig finns det all orsak att göra en förändring. För att komma vidare behöver tankevurporna hanteras, så att du solidifierar din självkänsla och återtar makten över hur du låter dig må, för att därefter bestämma dig för vad du vill ägna dig åt och hur du vill arbeta för att må bra under tiden.

Självförverkligare
I den sista kvadranten hittar vi personer som drivs av ett ekologiskt och människovänligt syfte större än dem själva. Ett syfte som de upplever som så meningsfullt och viktigt att de varje dag arbetar med att bli den bästa versionen av sig själva för att kunna bidra maximalt under sin tid på jorden. De är i regel högpresterande eftersom de utvecklat en passion för det de gör.

De har färre kognitiva vurpor i sin modell var världen och är medvetna om sitt eget tänkande så att de kan förändra det – de kör bussen dit de vill istället för att sitta längst bak och undra om de gått på rätt buss…

Det har en solid självkänsla som är oberoende av och skyddad mot extern påverkan och accepterar sig själva, känner tacksamhet och uppskattning inför de kunskaper och färdigheter de utvecklat och är uppfyllda av en känsla av hänförelse inför livet. De studsar tillbaka även när de upplever kriser, sorg och vardagsproblem – för det finns något att leva för.

Så vad tror du – är självförverkligande svaret för dig? I så fall ses vi på nästa sida nyår och kavlar upp ärmarna, för att fortsätta Pimpa Tonåren Nu!

%d bloggare gillar detta: