Måndag

Erhållande av passerkort, karta och uppgifter, samt info om fikatider och anvisande av plats.

Frågeställning att kartlägga under dagen: ”Hur ser IT-stödet ut för lärare, studenter & administratörer?”

Till er hjälp får ni en karta över Campus, med uppmaning att besök olika delar av skolan och för varje listad plats, ta en miljöbild (utan personer på) och skriva ned några rader som berättar om hur IT används just där, för att underlätta tillvaron för högskolans studenter och personal.

Platser att besöka

Balderhuset

  • Receptionen (huvudentrén)
  • Studentcentrum (våning 3, B-korridoren)
  • Konferensrum (CSIT, våning 7, B-korridoren)%

Sandgärdet

Dessa besöks lämpligen måndag förmiddag efter 10-fikat:

  • Biblioteket
  • Vardagsrummet (utrymmet utanför biblioteket)
  • Medialab (vår största datorsal där bland andra de som studerar till systemutvecklare jobbar i projekt under sin utbildning)

Dessa besöks i sällskap handledare när inte utrymmena är bokade för undervisning:

  • High-techsalen (Sandgärdet)
  • Lektionssal (valfri)
  • Hörsal (Sandgärdet)

Vårt mest vällåsta rum, i sällskap med behörig tekniker:

  • Serverhall
%d bloggare gillar detta: