Spiraldynamik – andra nivån, överlevnad, självförverkligande, systemtänkande, ett globalt samhälle

nlp-p-189Nu närmar vi oss nutid – och svaren blir färre än frågorna. Vi har kommit långt på vår resa längs människans evolution och utvecklingen av våra olika värderingssystem.

Från att inte alls ha förstått världen och vandrat runt på måfå, letandes mat och i bästa fall undvikandes att bli lunch till något förbipasserande rovdjur har vi kommit att förstå mycket mer om både universum, oss själva och om vår plats i tillvaron – ändå har vi blivit fångade i ett avancerat pyramidspel (skapat av oss själva) som ägnar sig åt systematisk hjärntvätt av deltagarna som alla tror att de har lika stora chanser att vinna…

Vår förmåga att anpassa oss när förändringar går långsamt, gör att vi kan bli ledda till att stå ut med nästan vad som helst, utan att vi ens förstår vad som pågår.

Därför spelar vi – från dagen vi föds, genom våra föräldrars omsorg – ett spel där en liten elit, genom det privata bankväsendets tillstånd att trycka pengar utan något reellt värde som de sedan kan kräva åter till en kostnad av ränta, hela tiden lyckas föra över mer finansiell makt till sig själva samtidigt som de kan tvinga regeringar på knä genom ekonomisk krigföring och därmed ändra lagstiftningen till sin egen fördel.

De som konstaterades fuska så i ett parti poker på en bar i vilda västern hade sannolikt aldrig lämnat den levande. Men här sitter vi – och de flesta av oss försvarar systemet som om det vore den enda sanna vägen – ni minns… det blå systemet…

I media målas bilden upp av att det bara finns två olika alternativ samt att det ena redan fallit sönder och därför bevisats som obrukbart. Den globala frihandeln och det påhittade idealet om evig tillväxt på en planet med begränsade resurser har dock även de visat sig vara redo att få oss alla på fall. Som grädde på moset ovanpå bankernas framskapade finansbubblor och de stora bolagens aktiva lobbyism för att förhindra såväl forskning som insyn i vilka skador deras verksamheter leder till, har plötsligt den blå memen med kraft lyfts framåt för att skydda företagens intressen (även med våld) medan skyddet för privatpersoner har urholkats långt bortom George Orwells värsta mardrömmar.

Så det är inte så konstigt att individen återigen upplever sig hotad. Det är inte längre säkert att utbildning leder till jobb. Inte ens efter studier på högskola/universitet. Istället är det enda som är säkert att vi lever i ett samhälle som så länge sett företagande som en garanti för vår trygghet – trots att företagen precis som staten har avvecklat allt säkerhetstänkande kring samhällsfrågor.

Vad har platsen där du bor för möjligheter att förse dig med rent vatten, mat, värme och skydd i händelse av en olycka? Vi importerar så mycket av det som säljs i våra livsmedelsbutiker att vårt eget jordbruk inte längre förmår förse oss med mat i händelse av kris. Butikernas hyllor står tomma efter tre dygn om vi inte längre har tillgång till bränsle eller om vår infrastruktur skadas eller om vi drabbas av en pandemi.

Åtskilliga andra hot i form av miljökatastrofer (helt naturliga och/eller mänskligt orsakade), varav inte minst en global ekonomisk härdsmälta, gör att allt fler faktiskt börjar hamstra och förbereda sig för tuffa tider. Vi har förhoppningsvis kommit så långt som art att vi inte behöver ge oss in i ytterligare ett världskrig för att klara omställningen till en mer hållbar värld, men det är långt ifrån säkert – och du spelar faktiskt en enormt viktig roll i det sammanhanget.

För just nu – när allt fler börjar förstå spiraldynamiken och förflyttar sig vidare till det gula systemtänkande, även om det bara sker på individnivå – så börjar det faktiskt hända en intressant sak. Genom att vi förstår att utvecklingen är ok och nödvändig och att vi inser att varje människa behöver gå igenom de olika faserna (även om vi inte alla tar samma väg eller har samma utgångsläge) så börjar vi se värdet i samtliga föregående system.

Vi försöker inte längre kuva rebellerna och äventyrarna – för deras energi och drivkraft behövs. Vi förmår dem dock att utifrån delade ritualer och grundsyn på familj och sociala värden låta bli att slå ihjäl sin omgivning och stjäla allt de ser för omedelbar belöning.

På samma sätt behåller vi lagar och rättsväsende, fast vi förhindrar att majoriteten kan köra över minoriteterna (och vi utvidgar dessa rättigheter som vi tillskrivit oss själva till att även gälla allt annat levande)… med undantag för de organismer som vi själva bidragit till nu har goda chanser att utplåna oss.

Vi vill inte längre förhindra entreprenörskap, däremot vill vi se lokala valutor och långsiktighet i ett hundraprocentigt slutet kretslopp där vi inte längre genererar skräp.

Maskinbaserad aktiehandel på nanosekundsnivå ses som ett virus som urholkar såväl entreprenörens möjligheter att kunna planera långsiktigt som företagets möjligheter att bidra till att skapa meningsfull sysselsättning och ekonomiskt välstånd i det samhälle där det verkar.

Globala företag som idkar utpressning mot nationer genom hemligstämplade frihandelsavtal klassas som terroristorganisationer, kanske särskilt inom det genmanipulerade jordbruket och den industriella köttproduktionen.

Internationella bankers möjligheter att själva skapa finansbubblor och få trycka obegränsat med pengar (och därigenom minska värdet på de medel som finns i omlopp) stoppas totalt.

massa bra saker som kan leda till att du kan vara med och skapa framtiden med samma känsla av att vara pionjär och äventyrare som lockade

Vi inser att vi lever i ett litet globalt samhälle där avstånd i tid och rum försvunnit och att det i vinstmaximeringens tidevarv (från den orangefärgade memen) ständigt pågår ett flyttande av fabriker till låglöneländer där arbetare saknar rättigheter att agera fackligt och kräva skyddsåtgärder.

Fast det är ju samtidigt de rika ländernas medborgare som nu går arbetslösa, som utan att tänka lånar för att kunna köpa de nya statusprylarna som tillverkas långt bort, trots att de varken behöver dem eller därigenom bidrar till någon form av ekonomisk tillväxt på hemmaplan. Så förfallet fortsätter. Ivrigt påhejat av reklamdränkt snuttifierad media.

Vi röstar som om de yrkespolitiker, som tjänar så långt mycket mer än de som de ska företräda, faktiskt kan bibehålla sin förmåga att förstå och relatera till vår situation när vi förflyttar deras livssituation så långt bort från oss själva. Forskning visar att makt korrumperar och leder till förlust av förmågan till empati – så hur ska vi egentligen göra för att åter kunna kalla oss en demokrati?

Tja, det visar sig faktiskt att det finns ganska mycket vi fortfarande kan göra – och eftersom temat i dag är en meme med fokus på individen så kan vi börja i den änden innan vi sneglar på gruppaktiviteterna i morgonens final för temat.

Prepping – att förbereda sig för sämre tider – är en form av tänkande som fokuserar på att hamstra viktiga varor, samt på att försöka åstadkomma ett säkert boende eller en alternativ flyktplats eftersom preppers (de som ägnar sig åt prepping) är tämligen rädda för alla som inte är förberedda (med rätta). Horder med hungriga människor som raskt ramlat ner till brunt (samlare) eller rött (jägare med smak på människokött) kommer naturligtvis släppas loss vid ett totalt förfall av vårt samhälle. Det spelar ingen större roll om det är dollarn som ger upp och kastar in handdukten för att USA går i konkurs eller om det är en supervulkan som detonerar och ger oss tio år av global svält, en pandemi som plötsligt gör att du endast kan säkra din familjs överlevnad genom att ni håller er inomhus till mediciner utvecklats, en terrororganisation som lyckats slå ut din stads vattenförsörjning eller om det bara är en storm som gör att du är utan ström under en vecka. Preppers vill klara allt det där – men vill även överleva alla de som kommer att försöka ta sig in till dem för att de råkar ha samlat på sig saker som plötsligt behövs av resten av stadens innevånare.

Att snegla på prepping kan vara klokt, fast för att säkra överlevnad för dig och din familj (dagens tema är ju överlevnad även om det inte är en tiger eller kobra som står för det akuta hotet) så finns det två andra ord som är betydligt viktigare; resilience (förmåga att studsa tillbaka vid motgång) och omställningssamhälle.

Båda är delar av en gruppaktivitet, med vinsten att ett helt samhälle med preppers ju inte längre behöver vara rädda. Det är inte bara intressant och utmanande – det kan faktiskt göra dig till en globalt framgångsrik entreprenör och helt ekonomiskt oberoende på kuppen…

Världen Utopia i USA - UR Play

Lägg det på minnet så ses vi igen i morgon 🙂

%d bloggare gillar detta: