Spiraldynamik – byråkrati, hierarkier, rätt/fel, svart/vitt, omskolningsläger…

nlp-p-186Vi lämnade de röda rebellerna i gårdagens inlägg, i spillrorna av det samhälle de skövlat i jakt på allt färre resurser.

Resurser som ju just krympte genom deras sätt att försöka skaffa kontroll över dem för deras egen vinning.

I kollektivets medvetande fanns minnena kvar av det som varit bra med systemet före det individualistiska och rätt brutala röda (obs: inte en politisk färg, utan en del av Clare Graves egen färgskala när han formulerade Spiraldynamiken som modell).

Föregående system var det kollektiva lila. I betraktandet av att det röda varit en reaktion mot det som varit dåligt med det lila (gruppen offrade ju t ex gärna individer för bättre jaktlycka utan individernas medgivande) klurade våra förfäder fram en lösning som skulle tillgodose både grupp och individ; gemensamma lagar och rätt och fel, med en ordningsmakt som av gruppen fick ok att bruka våld för att se till att inga individer skulle kunna ge sig på gruppen – samtidigt som individen därmed också skyddades av kollektivet, åtminstone så länge som den höll sig med rätt tankar och ideal…

Gud nåde den som inte gjorde det… både stat och kyrka (ofta i säng med varandra) tävlade om att vara mest rätt. En återspegling av det hierarkiska samhället med gud överst personifierad genom kungar, påvar, faraos – var och en med sin privata armé och rätt att handskas med de som avvek från den enda sanna vägen. Både politisk och andlig ”omskolning” erbjöds (om du hade tur) som alternativ till avrättning när t ex vetenskapen gick emot kyrkan och hävdade att jorden inte var platt och inte heller var i centrum för universum, samt att vi härstammade från aporna. I dag är det istället privatägda mediaföretag som står för det offentliga avrättandet när personer kliver utanför den gemensamma kognitiva kartan (som i sin tur utgörs av reklam för att du ska handla mer saker du faktiskt inte behöver, för att de lyckats få dig att tro att du inte duger som du är.. men säg inte att jag berättat det, det är en hemlis).

I samband med att vi började bli mer bofasta och våra grupper växte från enskilda familjer och stammar till större byar, städer och kungadömen skapades även hierarkiska strukturer; lager på lager av ledare – från kungar till adel till borgare till bönder å ena sidan och samtidigt (oavsett religionstillhörighet) en liknande hierarkisk andlig ledning med överstepräster, präster, troende och icke-troende (potentiella offer).

I vårt nuvarande samhälle hittar du ett par tusen år senare fortfarande väldigt starka gravesianskt blå inslag; den rättskipande makten från lagstiftande politiker (nu dock separerade från kyrkan och den ”andliga makten”) via domare, polisväsende, väktare, socialsekreterare och föräldrar på stan (i olika former finns de alla där som en form av skydd, redo att försvara de som utsätts – åtminstone i teorin). Det är även ett blått tänkande som gör att föräldrar inte slår ihjäl de som ger sig på deras barn (om de hinner besinna sig) – för vi är faktiskt skaplig överens om att det är fel att slåss, våldta, mörda, stjäla, avlyssna, mobba och hetsa olika individer och grupper mot varandra.

Det blå samhället dras med ett annat problem – efter ett tag blir det som först var radikalt nytänkande och befriande istället institutionaliserat, byråkratiskt och slött. Vi går på rutin. Vi fastnar i ”så här har vi alltid gjort” och ”man ska inte ändra på något som inte är sönder” och istället för att fortsätta lösa problemen blir vårt sätt att lösa dem, det nya problemet.

Om du inte kan få hjälp av polisen eller vården i tid för att det uppstått så långa köer där, eller måste vänta för länge på att få bygglov eller få igenom någon annan form av byråkratiskt beslut som du, din familj och/eller din verksamhet är beroende av för er överlevnad – då börjar snart individerna i det blå systemet att leta efter ”det bästa sättet” snarare än att hålla sig till det kollektivt beslutade ”rätta” sättet.

Mutor, snabba affärer, fuskbyggen, svartjobb, samverkan med kriminella element, skatteplanering, lobbyism… det händer väldigt mycket i samband med övergången till nästa kliv i vår utveckling – för sjörövare och äventyrare tänjde gränserna så långt det gick och lite till men i gengäld blev världen större och större, precis som de ekonomiska bubblorna… men mer om det i morgon 😉

%d bloggare gillar detta: