Spiraldynamik – gruppfokus, konsensuskrav, ledarlöst, ekologiskt, the mean green meme

nlp-p-188

Eftersom det orangefärgade tänkandet slår så hårt mot ekosystemen samt utnyttjar andra individer utan hänsyn till annat än egen vinstmaximering, svänger pendeln åter tillbaka till grupptänkandet.

Som motreaktion på ett kortsiktigt vinstjagande som slukar ändliga resurser ställs krav om långsiktigt ekologiskt tänkande (7+ generationer) i ett samhälle som görs hållbart och minskar sitt beroende av ändliga resurser, dels genom återvinning men framför allt genom återbruk. Att medvetet bygga saker för att de ska kastas inom 6 månader och ersättas av en ny modell ses mer eller mindre som ett brott.

Vidare vänder den gröna memen ryggen till företagande och entreprenörskap, samt till byråkrati och regler. Genom att det nya tänkandet aktivt dissar både ordning och reda (som krävs i varje styrelse och verksamhet som vill ta sig någonstans) och dessutom dissar kreativa individer (och stämplar dem alla som korrupta miljöbovar och giriga kapitalister) så vingklipper den gröna memen sig själv. För det är just genom att använda de styrkor som föregående system bidragit med som den gröna memen alls kunnat etablera sig som en motreaktion mot de negativa effekterna av de föregående systemen.

I samhället elimineras ledarskap/följarskap genom att alla anses lika värda, ha lika stor makt.

Ledarskapet ersätts istället med djuplodande inre utforskande i gruppterapiliknande möten (som aldrig tar sig någonstans eftersom konflikter inte ses som berikande möjligheter till att lära varandra förstå olikheternas värden). De sopas bara under mattan – alla ska vara sams…

Dessutom formuleras kravet på absolut konsensus – för att majoritetsbeslut som regel alltid kör över minst en minoritet och det inte längre anses ok (notera att det inte heller anses ok åt andra hållet – minoriteternas krav får inte heller köra över majoriteten).

Det brukar leda till att de som drivs främst utifrån den gröna memen inte lyckas med att föra sina värdefulla tankar vidare. Till sist tröttnar de socialt ansvarstagande entreprenörerna som ju faktiskt vill lösa problemen, men som inser att det aldrig kommer att finnas 100% enighet om alla beslut – i synnerhet inte när man inte ens kan vara sams om så grundläggande saker som att utgå från vetenskap och kompetens istället för att låta allas röst väga lika tungt i alla frågor.

Tänk dig själv att du blir erbjuden radioaktivt vatten i en grupp med tio schamaner (de finns ju kvar) som anser att deras olika djurgudar har renat vattnet och att det nu är ofarligt för dig, medan gruppens enda vetenskapsman inom området samt hans kollega inom vattenrening starkt avråder dig. Du inser lätt själv att gruppen aldrig kommer att nå konsensus – att alla är sams – särskilt som schamanerna föraktar forskarens bevis och forskaren själv mest har lust att be dem bevisa ofarligheten genom att själva dricka vattnet under längre tid inlåsta i ett labb… då blir de ju åtminstone till någon nytta för övriga samhällsmedborgare och under tiden kan de skada så många färre genom sina råd.

Vi har klättrat genom alla de första stegen – nivå 1 – i spiralen. Nästa steg innebär att vi plötsligt tittar på ett nytt individspår, på temat överlevnad och individnivå (ovanför det inledande bruna spåret där vi började vår resa i spiralen).

Men först dagens filmklipp 🙂

%d bloggare gillar detta: