Spiraldynamik – systemtänkande på gruppnivå, insikten att allt hänger samman, ifrågasättande av det nuvarande systemet, utveckling av nya positiva framtidsvisioner

nlp-p-191Vi lämnar gårdagens Doomsday Preppers bakom oss, inte för att de på något sätt har fel i sina iakttagelser om att samhället blivit otroligt sårbart och inte heller för att de försöker förbereda sig för en tuff omställning efter en systemkollaps – som sannolikt dyker upp förr snarare än senare.

Vi lämnar dem för att de missar själva poängen – nämligen den att vår överlevnad, som art och civilisation, bäst säkerställs genom att vi samarbetar på en ny nivå och utifrån ett nytt tänkande (som inte är så nytt egentligen… förra gången vi utgick i från det var vi i det lila värdesystemet).

När jag själv lärde mig om spiraldynamik 1999 så fanns det nästan inga exempel att visa på – nu börjar de dyka upp lite överallt.

nlp-p-190Sedan är det ju också som så, att eftersom vi alla har samtliga värderingssystem i oss i varierande grad, kommer en del att börja röra sig i den här riktningen ändå – fast utifrån sitt eget föredragna system.

I tider av globalt kaos kommer vi att få se hela spiralen och alla färger dyka upp i många olika sammanhang.

Dock är det bara de två sista som faktiskt kan hjälpa oss att klara av en allt mer sammankopplad planet där ekonomiska händelser omedelbart får genomslag överallt samtidigt.

Vi börjar med en tillbakablick till framtiden… för vårt nuvarande västerländska industriella tänkande är ju det paradigm, det tankesätt, som vi just nu börjar lida av som art på global nivå. Därmed är det dags för pendeln att svänga till kollektivet på nytt, fast utan den första nivåns sätt att ondgöra sig över de tidigare utvecklingsstegen. Istället utforskar vi hur vi kan skapa ett kollektiv finns där just för att säkerställa att individer får blomma. Vi lämnar tes och anti-tes i förhoppning om syntes.

nlp-p-193Morgonens titt på Ken Wilbers kvadranter (mer om det i morgon som sagt) kommer att ge oss en chans att titta på hur vi kan möta alla de olika värderingssystemen och lotsa oss som art till ett tänkande som ger oss en chans att överleva de problem vi redan har skapat och därmed en chans att överleva som art.

Även om vi vid det här laget redan vet att de lösningar vi tar fram kommer leda till nya problem som vi sedan kommer behöva lösa på ett sätt vi inte ens har en aning om i dag.

%d bloggare gillar detta: