Tisdag

Frågeställning att kartlägga under dagen: ”Vad gör en support- respektive en drift-tekniker?”

Förmiddag

  • Vid 10-tiden passar Andreas från drift (plan 7, korridor B) på att:
    • Visa serverhallen.
    • Berätta om drifts olika informationsskärmar i avdelningens korridor.
    • Kort berätta om vad drift-teamet arbetar med (från nätbyggande till serverdrift, applikationsdistribution och säkerhet).
  • Vid 11-tiden: Samtal med Jimmy från support (plan 3, korridor B) som får berätta kort om hur de arbetar med högskolans ärendehanteringssystem.

Eftermiddag

  • Tid att skriva rent artiklarna från dagen.

%d bloggare gillar detta: