Wilber Quadrants, Ubuntu, växelspelet mellan individen och gruppen, eller hur allt hänger ihop

nlp-p-194

Hmm, hur jag än vrider och vänder hittar jag inte något riktigt enkelt sätt att ge en överblick över Ken Wilbers kvadrant.

Det är en i sak ganska enkel indelning i fyra rutor, som dels beskriver en individs inre värld (känslor, tankar, föreställningar, värderingar) och yttre beteende och dels beskriver motsvarande för en grupp, dess kultur respektive dess sociala agerande.

Växelspelet mellan de olika delarna kan studeras utifrån spiraldynamiken som vi gått igenom de senaste dagarna.

Resultatet är ett verktyg att bättre förstå hur samspelet mellan en individ och en specifik grupp fungerar respektive kan förbättras för båda parter.

nlp-p-190Låt mig ge ett exempel på hur spiraldynamik använts för att minska antalet tonårsaborter i England. Det är en berättelse som jag fick höra talas om genom Peter McNab, som hade deltagit i arbetet och senare råkade vara min tränare i spiraldynamik.

Utifrån den nedre högra fyrkanten (som beskriver gruppen/kollektivet och dess normer/värderingar) så är sex mellan för 16 års ålder förbjudet och förenat med straff i den händelse att det uppdagas. Rätt och fel, samt straff är ett i högsta grad blått beteende som också återspeglas i polis och rättsväsendets ingripande.

Det blir förstås extra problematiskt om det då är ett par som just blivit föräldrar där båda ska bestraffas…

Ligger 15-åringar med varandra ändå, även i UK? Javisst. För individer som är i tonåren är väldigt ofta i den röda fasen (individfokus, omedelbar belöning, njutning här och nu, bristande konsekvenstänkande, vad-menar-du-bli-med-barn-eller-få-könssjukdomar-jag-var-ju-bara-kåt?). Individens yttre beteende innebär oskyddat sex, slarv med p-piller (som förvisso rätt skött förhindrar graviditet men inte skyddar mot STD).

I den vänstra kolumnen – med individen överst och gruppen nederst – ser vi att kollektivets blå regelverk är till för att skydda individerna i gruppen ”yngre tonåringar”, samtidigt som just dessa har ett värderingssystem som för ofta leder till oskyddat sex med smitta och/eller oönskade graviditeter.

Vilka var det då som kom i kontakt med de här ungdomarna? Vad var gruppens yttre agerande? Jo det var (det är trots allt 10 år sedan jag hörde Peters berättelse) socialarbetarna, fältassistenterna. Samtliga kraftigt influerade av den gröna memen. Konsensustänkande, att det är fel med bestraffningar och disciplin, att alla problem kommer lösa sig genom att man sitter i cirkel och får prata om det, en och en, om och om och om igen… (utan att alls nå fram till ungdomarna i målgruppen). Att försöka möta det röda värderingssystemet från ett som kommer först tre steg senare (först efter blått och orange kommer ju grönt) är alltså dömt att misslyckas.

En av de saker som spiraldynamiken lär oss är att vi för att lotsa någon som har fastnat i ett negativt beteende baserat på ett specifikt värderingssystem, är att vi måste börja med att möta dem och hitta en gemensam grund i det närmast föregående steget.

Före den röda memen, var det den ritualistiska, familjeorienterade lila memen som var tongivande. De ungdomar som befann sig i riskgruppen visade sig ofta ha hemförhållanden där de aldrig hade hunnit utveckla det lila systemets positiva aspekter, så de hade inte grepp om vad det innebär att vara föräldrar, att vara en familj, att uppfostra barn.

Det intressanta var att när man slutade sitta i cirkel och prata om lagar, regler och sexuellt överförbara sjukdomar och istället fångade upp dessa ungdomar för att ge dem en familjeutbildning (även för de som inte redan blivit föräldrar) – då klarade många fler i riskgruppen att utifrån sina nya lila värderingar, balansera de delar i deras röda värderingar som tidigare ställde till problem för dem. Därmed kunde de ”rätta sig i ledet” under det blå regelverket (fast inte för att de brydde sig om det blå systemet ännu, utan för att de själva upplevde att de hade med sig lila värderingar om familjeliv, relationer och förhållanden som var mycket viktigare).

Det blev kanske en omväg för att beskriva det teoretiska samspelet i kvadranterna korsbefruktat med spiraldynamiken. Mitt mål för dagen är något större. Därför vill jag låta modellen kliva ett steg bakåt och istället släppa fram en filosofi som låter både individ och grupp blomstra, nämligen Ubuntu. För det är ju dit vi är på väg – nycklar för att blomstra, både som individer och som samhälle. Som barn, tonåringar och vuxna.

%d bloggare gillar detta: