Dialogdesign med Java Swing – del 10

En modal dialog stoppar som sagt allt arbete i andra dialoger tills användaren väljer att avbryta eller godkänna sina inmatade värden (om det kallas OK, Spara, Uppdatera eller VadSomHelstAnnat är inte riktigt relevant för dialogen men kan vara nog så viktigt för användaren, men mer om det i en annan serie om GUI-design). För dialogen och de av oss som använder oss av den är det viktiga att den INTE ska påverka andra data utanför sig själv och att vi om användaren väljer att avbryta inte ska påverka något annat alls. Det är bara om användaren väljer att gå vidare som vi är intresserade av de data som fanns i dialogen innan den stängdes ned.

Uppräkningsbar typ som vi använder för att avgöra om användaren gjort ett val och i så fall om det var “Avbryt” eller “OK”. I mitt fall nedan valde jag Spara som begrepp, men OK hade fungerat lika bra.

package com.golcher.tidsintervall.dialoger.modal;

public enum AnvandarensVal
{
  IngetValGjort,
  Avbryt,
  Spara
}

Dialogens utdata behöver både information om användarens val och eventuellt vilka data som var valda innan dialogen stängdes ned.

package com.golcher.tidsintervall.dialoger.modal;

import com.golcher.tidsintervall.komponenter.data.TidsintervallVo;

import java.util.ArrayList;

public class DialogUtdata
{
  private final AnvandarensVal _anvandarensVal;
  private final ArrayList<TidsintervallVo> _utdata;

  public DialogUtdata(AnvandarensVal anvandarensVal)
  {
    _anvandarensVal = anvandarensVal;
    _utdata = new ArrayList<>();
  }

  public void laggTillPost(TidsintervallVo post)
  {
    _utdata.add(post);
  }

  public ArrayList<TidsintervallVo> hamtaUtdata()
  {
    return _utdata;
  }

  public AnvandarensVal hamtaAnvandarensVal()
  {
    return _anvandarensVal;
  }

}

En modal dialog

package com.golcher.tidsintervall.dialoger.modal;

import com.golcher.tidsintervall.dbproviders.ITidsIntervallDbProvider;
import com.golcher.tidsintervall.dbproviders.MockupProvider;
import com.golcher.tidsintervall.dialoger.TidsintervallDialogModell;
import com.golcher.tidsintervall.dialoger.TidsintervallDialogModellFabrik;
import com.golcher.tidsintervall.dialoger.TidsintervallDialogPanel;
import com.golcher.tidsintervall.komponenter.data.KomponentFilter;
import com.golcher.tidsintervall.komponenter.data.TidsintervallWrapper;
import com.golcher.tidsintervall.redigerare.IEgnaIntervallRedigerare;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.CompoundBorder;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.border.LineBorder;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ComponentAdapter;
import java.awt.event.ComponentEvent;

public class ModalDialogDemo extends JDialog
{
  private TidsintervallDialogPanel _panel;
  private TidsintervallDialogModell _modell;
  private AnvandarensVal _anvandarensVal;


  public ModalDialogDemo(
      ITidsIntervallDbProvider standardProvider,
      ITidsIntervallDbProvider egenProvider,
      ITidsIntervallDbProvider valdaProvider,
      IEgnaIntervallRedigerare redigerare
  )
  {
    _anvandarensVal = AnvandarensVal.IngetValGjort;
    _modell = TidsintervallDialogModellFabrik.skapaModell(standardProvider, egenProvider, valdaProvider);
    _panel = new TidsintervallDialogPanel(_modell, redigerare);

    this.setModal(true);
    this.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);
    this.setLayout(new BorderLayout());

    // this.add(fixaStatusRad(), BorderLayout.NORTH);
    this.add(_panel, BorderLayout.CENTER);
    this.add(fixaKnappar(), BorderLayout.SOUTH);

    this.setSize(530, 250);

    this.setVisible(false);
  }

  private JPanel fixaStatusRad()
  {
    JPanel statusBar = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
    statusBar.setBorder(new CompoundBorder(new LineBorder(Color.DARK_GRAY),
        new EmptyBorder(4, 4, 4, 4)));
    final JLabel status = new JLabel();
    statusBar.add(status);

    addComponentListener(new ComponentAdapter()
    {
      @Override
      public void componentResized(ComponentEvent e)
      {
        status.setText(ModalDialogDemo.this.getWidth() + "x" + ModalDialogDemo.this.getHeight());
      }
    });

    return statusBar;
  }

  private JPanel fixaKnappar()
  {
    JButton avbryt = new JButton("Avbryt");
    avbryt.addActionListener(new AbstractAction()
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        avbryt();
      }
    });

    JButton spara = new JButton("Spara");
    spara.addActionListener(new AbstractAction()
    {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        spara();
      }
    });

    JPanel knappar = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
    knappar.setBackground(Color.DARK_GRAY);
    knappar.setOpaque(true);
    knappar.add(avbryt);
    knappar.add(spara);
    return knappar;
  }

  private void avbryt()
  {
    _anvandarensVal = AnvandarensVal.Avbryt;
    this.setVisible(false);
    this.dispose();
  }

  private void spara()
  {
    _anvandarensVal = AnvandarensVal.Spara;
    this.setVisible(false);
    this.dispose();
  }

  public DialogUtdata visaDialog()
  {
    this.setVisible(true); // Pausar tills användaren gör något som stänger dialogen (avbryt, spara, stänger fönstret)

    DialogUtdata utdata = new DialogUtdata(_anvandarensVal);
    if (_anvandarensVal.equals(AnvandarensVal.Spara))
    {
      for (TidsintervallWrapper wrapper : _modell.hamtaModellFor(KomponentFilter.Valda))
      {
        utdata.laggTillPost(wrapper.varde());
      }
    }
    return utdata;
  }
}

Ladda ned och testkör koden från GitHub.