Dialogdesign med Java Swing – del 10

En modal dialog stoppar som sagt allt arbete i andra dialoger tills användaren väljer att avbryta eller godkänna sina inmatade värden (om det kallas OK, Spara, Uppdatera eller VadSomHelstAnnat är inte riktigt relevant för dialogen men kan vara nog så viktigt för användaren, men mer om det i en annan serie om GUI-design). För dialogen … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 9

Det är dags att fixa klart en demo av dialogen när den används som en modal respektive icke-modal dialog, men först behöver vi en panel som vi kan återanvända i båda dialog-exemplen. Vår dialogpanel (notera frånvaron av spagetti) Det blir inte mycket renare än så här – möjligen krävs användande av MigLayout för att få … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 8

Våra valbara-paneler i vänstra kolumnen i skissen ovan delar egenskaper utöver basklassen som vi redan baserat vår valbara-panel på. Det gör att vi kan skapa ytterligare en abstrakt klass som baseras på vår basklass, som vi sedan kan basera panelerna för standardintervall och egna intervall på. Basklassen för våra valbara-komponenter Här är den delade modellen … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 7

Våra tre komponenter ovan har en hel del gemensamt – de behöver varsin datamodell som baseras på en lista de vid behov hämtar från vår dialogmodell med hjälp av vårt komponentfilter och de ska samtliga lyssna på dialogmodellen för att kunna bli notifierade vid förändringar, samt använda modellens fasad för att välja/välja bort/redigera element. Vidare … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 6

Det är dags att sätta samman de olika delarna till en hel dialogmodell, för att sedan kunna gå vidare med komponentdesignen och slutligen färdigställa våra två dialogexempel. Min erfarenhet säger mig att det är betydligt bättre att utgå ifrån en dialoggemensam grundmodell och sedan låta varje komponent få tillgång till en skräddarsydd komponentmodell, som lyssnar … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 5

För att kunna utveckla dialogkoden fristående från den applikation i vilket den ska användas (vilket i sig är lämpligt för att den ska bli så återanvändbar som möjligt) så behöver vår dialogmodell förses med data genom instanser av ett interface, låt oss kalla dem dataproviders. Det låter oss skriva mockupkod som ger oss dummydata här … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 4

De data som ska visas för en komponent ska alltid listas sorterade på samma sätt, vilket i sin tur gör att vi inte alls behöver uppdatera listorna för respektive komponent när ett element blir valt eller bortvalt, utan allt vi behöver göra är att be varje komponent att på nytt hämta data från dialogens modell. … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 3

Vidare kan vi av skissen se att dialogens komponenter har det gemensamt att de behöver tillgång till varsin modell som utgörs av en lista av värdeobjekt. Här är det lätt att göra misstaget att designa dialogens modell direkt utifrån komponenternas behov, genom att skapa tre listor. Låt bli det. Det leder till kod som blir … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 2

Börja med en designskiss Rita med papper och penna, eller med valfritt designverktyg – men undvik att rita i ditt IDE eftersom det är lätt att låsa sig till genererad kod och betydligt lättare att ändra en skiss i det här läget. Därmed undviker du också frestelsen att skapa alla delar i en och samma … Läs mer

Dialogdesign med Java Swing – del 1

Avgränsning: I det här exemplet är fokus på komponent och modelldesign. Det är de saker som användarna aldrig ser, men som har stor påverkan på hur enkelt det är att underhålla, vidareutveckla och återanvända de komponenter som vi bygger våra dialoger av. Det kommer fler artiklar som får fokusera på design av det grafiska gränssnittet, … Läs mer