Ett annat sätt att processa världen

Mer text om hypersystematiserande hjärnor inom kort…