Vit. Man. Priviligierad. Överanalyserande. Handlingsförlamad. Katastroftänkande. Aspie. Adhd. Särbegåvad. Introvert i karantän. Vilse i samtiden. Oviss om framtiden. Envis som synden.

Anser att extroverta neurotypikers otyglade jakt på status, oförmåga att tänka logiskt och ovilja till att kommunicera rakt och tydligt, bidrar till att världen premierat lättkorrumperade politiker till att agera marionetter i media, medan bankvärlden ägnat sig åt att säkerställa låneslaveri på global skala, i ett pyramidspel där förutsättningarna för mänskligt liv på planeten sedan länge är intecknade.

Stundtals drömmande om en ny global rörelse med syfte att skapa hållbara, självförsörjande baser, där sanningssökande, vetenskapsfrämjande, vaccinationsvänliga, funktionsförgylda och bokstavsberikade individer med vilja och förmåga att samarbeta utifrån sina styrkor kan gå före och skapa ett fungerande alternativ till den misär och kollaps som väntar oss.

Ser tokigheter längs hela den politiska skalan och anser att den är en cirkel där ytterligheterna överlappar varandra. Vill inte längre rädda alla. Tveksam till om det ens går att rädda sig själv.

Tror inte på konspirationsteorier. Vet att flockbeteende styrs av enkla regler. Våra är vinstmaximering, kostnadsminimering, ränta på lån där de utlånade pengarna skapas ur tomma intet men ska betalas från realekonomin, i kombination med hjärntvätt genom riktad reklam, toppad med vetenskapsförakt mixad med pseudovetenskap i allt snävare självuppfyllande informationsbubblor.

Men det finns trots det hopp. Människor som samarbetar. Öppen källkod. Öppen hårdvara. Bytesringar. Cirkulär ekonomi. Slow money. Omställningsnätverk. AI. Big Data.

Kruxet är att individerna som skulle kunna hjälpas åt bland de där som ändå försöker hitta alternativ, utmålar varandra som idioter de med. GMO möter motstånd baserat på känslor, uppiskade av motståndare som vill värna om och bevara planetens ekosystem. Båda sidorna vill väl, men de slåss om fel saker.

Genmanipulerade grödor tillskrivs falska egenskaper, vilket inte gagnar något läger. Rätten att patentera DNA (eller vad som helst egentligen) är den skadliga faktorn, eftersom den används för att tvinga bönder vars fält kontaminerats till att betala licensavgift eller skadestånd.

Kärnkraft i nya reaktorer kan dels hjälpa oss förkorta halveringstiden hos allt det radioaktiva avfall vi redan skapat genom våra gamla reaktorer och dels bidra till hållbar grön el på riktigt (vilket varken solceller eller vindsnurror lyckats med då de tillverkas av ändliga komponenter och inte kan återvinnas). Alla vill väl – men ingen ser helheten. Därför kommer alla att misslyckas på varandras bekostnad.

Vill leva, bidra, påverka, förändra. Skulle gärna leva väldigt mycket längre. Ser AI och robotar som sina vänner. Ser nakna apor med storhetsvansinne som ett virus. Vet att det är otroligt självironiserande…

#inteallaapor