Dialogdesign med Java Swing – del 6

Det är dags att sätta samman de olika delarna till en hel dialogmodell, för att sedan kunna gå vidare med komponentdesignen och slutligen färdigställa våra två dialogexempel.

Min erfarenhet säger mig att det är betydligt bättre att utgå ifrån en dialoggemensam grundmodell och sedan låta varje komponent få tillgång till en skräddarsydd komponentmodell, som lyssnar på och hämtar data ifrån dialogmodellen, än att skriva flera olika listor och skyffla data mellan dem.

Mitt bevis är att vi med nedanstående design kan komplettera vår grundmodell med fler datakällor vid behov utan att vi behöver skriva om en enda regel. Hade vi hanterat varje enskild komponents egen modell som facit, så hade vi behövt skriva ny kod om någon om ett tag kommer på att vi ska lägga till ytterligare en typ av tidsintervall i dialogen. Nu räcker det med att vi kompletterar våra två enums; TidsintervallKalla och KomponentFilter.

För att skapa modellen använder vi ett factory-mönster till vilken vi delegerar ansvaret för att veta hur en modell ska skapas och populeras med data från olika providers. Det gör att modellen blir mer renodlad (den ska bara veta allt om de data den hanterar).

Modellfabriken

package com.golcher.tidsintervall.dialoger;

import com.golcher.tidsintervall.dbproviders.ITidsIntervallDbProvider;
import com.golcher.tidsintervall.komponenter.data.TidsintervallVo;

import java.util.ArrayList;

public class TidsintervallDialogModellFabrik
{
  public static TidsintervallDialogModell skapaModell
  (
    ITidsIntervallDbProvider standardProvider,
    ITidsIntervallDbProvider egenProvider,
    ITidsIntervallDbProvider valdaProvider
  )
  {
    ArrayList<TidsintervallVo> standardIntervall = standardProvider.hamtaData();
    ArrayList<TidsintervallVo> egnaIntervall = egenProvider.hamtaData();
    ArrayList<TidsintervallVo> valdaIntervall = valdaProvider.hamtaData();
    TidsintervallDialogModell modell = new TidsintervallDialogModell(standardIntervall, egnaIntervall, valdaIntervall);
    return modell;
  }
}

Modellen

package com.golcher.tidsintervall.dialoger;

import com.golcher.tidsintervall.komponenter.data.*;

import java.util.*;

public class TidsintervallDialogModell implements ITidsintervallModellFasad
{
  private final HashMap<TidsintervallNyckel, TidsintervallWrapper> _nyckelTillNodMap;
  private final ArrayList<ITidsintervallModellLyssnare> _lyssnare;
  private boolean _anvandarenAvbrot;

  public TidsintervallDialogModell
  (
    ArrayList<TidsintervallVo> standardIntervall,
    ArrayList<TidsintervallVo> egnaIntervall,
    ArrayList<TidsintervallVo> redanValdaIntervall
  )
  {
    _nyckelTillNodMap = new HashMap<>();
    laggTill(standardIntervall);
    laggTill(egnaIntervall);
    initieraRedanValda(redanValdaIntervall);
    _lyssnare = new ArrayList<>();
    _anvandarenAvbrot = false;
  }

  private void initieraRedanValda
  (
    ArrayList<TidsintervallVo> redanValdaIntervall
  )
  {
    for(TidsintervallVo vo : redanValdaIntervall)
    {
      TidsintervallNyckel nyckel = new TidsintervallNyckel(vo);
      if(_nyckelTillNodMap.containsKey(nyckel))
      {
        _nyckelTillNodMap.get(nyckel).sattStatus(true);
      }
    }
  }

  private void laggTill
  (
    ArrayList<TidsintervallVo> lista
  )
  {
    if (null != lista)
    {
      for (TidsintervallVo vo : lista)
      {
        TidsintervallWrapper wrapper = new TidsintervallWrapper(vo);
        wrapper.sattStatus(false);
        _nyckelTillNodMap.put(wrapper.nyckel(), wrapper);
      }
    }
  }

  @Override
  public ArrayList<TidsintervallWrapper> hamtaModellFor (KomponentFilter filter)
  {
    ArrayList<TidsintervallWrapper> komponentDataModell = new ArrayList<>();
    for (Map.Entry<TidsintervallNyckel, TidsintervallWrapper> entry : _nyckelTillNodMap.entrySet())
    {
      TidsintervallWrapper wrapper = entry.getValue();
      if (wrapper.arVald() && filter.equals(KomponentFilter.Valda))
      {
        komponentDataModell.add(wrapper);
      }
      else if
      (
        !wrapper.arVald() &&
        (
          (wrapper.varde().getKalla().equals(TidsintervallKalla.Standard) && filter.equals(KomponentFilter.Standard))
          ||
          (wrapper.varde().getKalla().equals(TidsintervallKalla.Egen) && filter.equals(KomponentFilter.Egen))
        )
      )
      {
        komponentDataModell.add(wrapper);
      }
    }

    Collections.sort(komponentDataModell, (o1, o2) ->
    {
      String s1 = o1.toString();
      String s2 = o2.toString();
      return s1.compareTo(s2);
    });

    return komponentDataModell;
  }

  @Override
  public void registreraLyssnare (ITidsintervallModellLyssnare lyssnare)
  {
    if (!_lyssnare.contains(lyssnare)) _lyssnare.add(lyssnare);
  }

  // Dessa två metoder används från komponenterna för att påverka modellen
  public void valj (TidsintervallNyckel nyckel)
  {
    _nyckelTillNodMap.get(nyckel).sattStatus(true);
    notifieraLyssnare();
  }
  public void valjBort (TidsintervallNyckel nyckel)
  {
    _nyckelTillNodMap.get(nyckel).sattStatus(false);
    notifieraLyssnare();
  }

  @Override
  public void uppdateraEgnaIntervallFranRedigerare(ArrayList<TidsintervallVo> egnaIntervall)
  {
    for(TidsintervallVo vo : egnaIntervall)
    {
      TidsintervallNyckel nyckel = new TidsintervallNyckel(vo);
      if(_nyckelTillNodMap.containsKey(nyckel))
      {
        TidsintervallWrapper wrapper = _nyckelTillNodMap.get(nyckel);
        wrapper.sattVarde(vo);
      }
      else
      {
        TidsintervallWrapper wrapper = new TidsintervallWrapper(vo);
        _nyckelTillNodMap.put(wrapper.nyckel(), wrapper);
      }
    }
  }

  private void notifieraLyssnare ()
  {
    for (ITidsintervallModellLyssnare l : _lyssnare)
    {
      l.modellenHarUppdaterats();
    }
  }
}

Dags att fixa lite komponenter!